Statistik 2013

Månad Antal dagar
med trängselskatt
Totalt antal passager Debiterad
trängselskatt 
 Tilläggsavgift
Januari  22 10,7 miljoner ingen skatt debiterad första månaden Inga tilläggsavgifter debiterade
Februari  20 10,0 miljoner 62 Mkr Inga tilläggsavgifter debiterade
Mars  19 9,7 miljoner 60 Mkr Inga tilläggsavgifter debiterade
April  20 10,8 miljoner 59,5 Mkr 9,2 Mkr
Maj  20 11,1 miljoner  65,2 Mkr  10,7 Mkr
Juni  17 9,5 miljoner  66 Mkr  9,3 Mkr
Juli Avgiftsfri månad   55,4 Mkr 10,9 Mkr
Augusti  22 11,6 miljoner  Ingen skatt debiterad då juli  är avgiftsfri månad 11,1 Mkr 
September  21 12,0 miljoner 65,8 Mkr  8,8 Mkr
Oktober  23 13,3 miljoner 70,6 Mkr  Ingen tilläggsavgift då juli är avgiftsfri månad
November  20 11,6 miljoner 77,9 Mkr  8,8 Mkr 
December  18  10,1 miljoner 68,6 Mkr  8,5 Mkr 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!