Efterlysta skyltar 2019

Månad

Antal efterlysta*

Antal avlysta**

Januari 1185 175
Februari 1202 195
Mars 1094 174
April 1144 193
Maj 1009 179
Juni 1129 147
Juli 1300 185
Augusti 1267 179
September 1178 176
Oktober 1091 166
November 921 134
December 984 131


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!