Efterlysta skyltar 2023

Efterlysta skyltar 2023

  Antal efterlysta* Antal avlysta**
Januari 695 80
Februari 672 96
Mars 769 97
April 958 104
Maj 1092 151
Juni 1191 142
Juli 1127 148
Augusti 1210 189
September 962 143
Oktober 926 124
November 743 116
December 818 86


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!