Efterlysta skyltar 2022

 

Månad Antal efterlysta* Antal avlysta**
Januari 825 141
Februari 873 126
Mars 997 141
April 869 117
Maj 1 000 152
Juni 1 078 143
Juli 1 134 123
Augusti 1 342 166
September 901 147
Oktober 879 125
November 830  100
December 690 81

 

*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!