Efterlysta skyltar 2020

Månad

Antal efterlysta*

Antal avlysta**

Januari 1037 179
Februari 992 152
Mars 962 175
April 948 169
Maj 1002 172
Juni 1299 178
Juli 1141 175
Augusti 1334 204
September 1155 179
Oktober 1117 185
November 991 151
December 872 147


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!