Efterlysta skyltar 2018

Månad

Antal
efterlysta*

Antal
avlysta**

Januari 1247 208
Februari 1003 121
Mars 1104 179
April 1354 236
Maj 1644 259
Juni 1361 197
Juli 1577 222
Augusti 1425 245
September 1218 202
Oktober 1251 195
November 1093 176
December 936 150


*) Antal registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter.

**) Antal efterlysningar som avlysts av anmälaren, det vill säga återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!