Efterlysta skyltar 2017

Förklaringar – statistiken

Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.

Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Antal efterlysta skyltar i hela Sverige månad för månad 2017

Månad Anmälda under
aktuell månad
Avlysta
efterlysningar
December 1 196 148
November 1 243 221
Oktober 1 294 217
September 1 259 240 
Augusti 1 484 257
Juli 1 426 219
Juni 1 494 203
Maj 1 714 310
April 1 352 318
Mars 1 592 305
Februari 1469 205
Januari 1 511 263

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!