Efterlysta skyltar 2015

Förklaringar – statistiken

Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.

Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Antal efterlysta skyltar i hela Sverige månad för månad 2015

Månad Anmälda under
aktuell månad
Avlysta
efterlysningar
December 1 720 282
November 1 518 255
Oktober 1 658 283
September 1 727 276
Augusti 1 924 314
Juli 1 812 273
Juni 1 922 294
Maj 1 914 306
April 1 659 279
Mars 1 553 323
Februari 1 370 264
Januari  1 492 224

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!