Efterlysta skyltar 2014

Förklaringar – statistiken

Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.

Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Antal efterlysta skyltar i hela Sverige månad för månad 2014

Månad Anmälda under
aktuell månad
Avlysta
efterlysningar
December 1 348 202
November 1 497 277
Oktober 1 627 316
September 1 689 281
Augusti 1 800 296
Juli 1 909 225
Juni 1 513 173
Maj 1 545 227
April 1 481 230
Mars 1 424 257
Februari 1 299 230
Januari  1 245 196

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!