Efterlysta skyltar 2013

Förklaringar – statistiken

Anmälda under aktuell månad = Visar hur många registreringar av efterlysta skyltar som gjorts av landets polismyndigheter under en viss månad.

Avlysta efterlysningar under aktuell månad = Visar hur många efterlysningar som avlysts av anmälaren dvs. återkallats på grund av att skylten blivit upphittad.

En uppgift om efterlyst skylt som inte blir avlyst kvarstår i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort.

Antal efterlysta skyltar i hela Sverige månad för månad 2013

Månad Anmälda under
aktuell månad
Avlysta
efterlysningar
December 1 326 184
November 1 239 195
Oktober 1 361 272
September 1 514 241

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!