Egen tillgång till databasen

Få egen tillgång till uttagswebben

Tillgången till Strada uttagswebb styrs av lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas (2021:319)

Enligt 15 § får följande organisationer tillgång till Strada Uttagswebb;  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket, kommunala myndigheter och länsstyrelser. 

För att få tillgång till uttagswebben måste organisationer som är listade ovan ansöka om tillgång till direktåtkomst via Strada uttagswebb. När Transportstyrelsen beslutat om ansökan kan sedan enskilda personer som arbetar inom organisationen och som omfattas av den tystnadsplikt som avses i offentlighet och sekretesslagen OSL (2009:400) ansöka om inloggning till Strada uttagswebb.

Arbetsgången ser ut så här:

  1. Organisationen (som omfattas av 15§,  lagen om Transportstyrelsens olycksdatabas 2021:319) ansöker om tillgång till direktåtkomst.
  2. Transportstyrelsen beslutar om direktåtkomst till organisationen. Med beslutet kommer villkor för organisationen att följa.
  3. Anställda på organisationen eller personer knutna till organisationen och som omfattas av organisationens tystnadsplikt enligt OSL skickar in ansökan om inloggning till Strada uttagswebb. Inga ansökningar behandlas om organisationen saknar ett positivt beslut om att medges direktåtkomst.
  4. Transportstyrelsen beviljar ansökan och lägger in användaren i  Stradas användardatabas. Användaren får sedan information från Transportstyrelsen hur användaren loggar in på Strada uttagswebb.

Ansökan om direktåtkomst

Ansökan om inloggning för direktåtkomst 

Det finns för närvarande inget krav på utbildning för att få tillgång till Strada uttagswebb.

Vi hänvisar till handledningen till Strada uttagswebb.

Har ni frågor om uttag hänvisar vi till vår e-post: stradauttag@transportstyrelsen.se Det går även bra att kontakta någon av de regionala samordnarna enligt vår kontaktlista.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!