Strada uttagswebb

Om du har frågor om uttagswebben kan du kontakta din regionala Strada-samordnare eller kontakta oss på stradauttag@transportstyrelsen.se.

Skillnader mellan den officiella statistiken och Strada uttagswebb

Ett uttag av underlaget till den officiella statistiken (UOS) med Strada Uttagswebb stämmer inte överens med den officiella statistiken som Trafikanalys redovisar. 

Den officiella statistiken över antal dödade i vägtrafiken innehåller fler omkomna och dödsolyckor jämfört med vad som finns i Strada (UOS). 

Detta beror på att:

  • Olyckor där någon inblandad har skyddade personuppgifter finns inte i Strada. 
  • Polisen rapporterar inte samtliga dödsolyckor till Strada. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!