Strada sjukvårdswebb

Strada sjukvårdswebb är ett inrapporteringsverktyg för akutsjukvården i Sverige. Via detta verktyg rapporteras data om personer som sökt vård på ett akutsjukhus till följd av en olycka i vägtrafikmiljö. T ex en person som snubblat på trottoaren, cyklat och ramlat, krockat med bil, etc.   

För dig som jobbar med Strada sjukvårdswebb finns det en handledning för hur man ska rapportera in olyckorna. 

Tekniska krav för sjukvårdswebben:

  • Använd Google Chrome/Microsoft Edge som webbläsare
  • Minsta upplösning på skärmen 1366x768

Utbildning

Har din organisation behov av utbildning i och tillgång till Strada sjukvårdswebb?  Kontakta er regionala stradasamordnare för nästa kurstillfälle. Normalt planeras två kurstillfällen per år (vår och höst), men ytterligare kurser kan genomföras vid behov.

Deltagarna ska efter genomförd grundkurs kunna rapportera trafikskadade personer  på ett likartat sätt. Detta säkerställer att informationen håller god kvalitet. Kursen omfattar tre dagar. Ett antal anställda inom sjukvården har utbildats till Stradalärare och är de som leder kurserna.