Egen tillgång till databasen

Enstaka uttag ur databasen

Om du önskar ett enstaka uttag ur Stradas databas kan du skicka en beställning.

Du kan även få hjälp att komma i kontakt med Strada-användare inom din egen organisation eller andra organisationer. Kontakta då någon av de regionala samordnarna.

Få egen tillgång till uttagswebben

För tillfället har vi inga kursdatum inplanerade då vi dels håller på att se över rutinerna över vilka som ska få tillgång till Strada utifrån Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kommande lagstiftning om Strada. Dels har vi byggt om hela Strada och lanserade en ny uttagswebb december 2020. Som det ser ut just nu kommer vi inte genomföra några kurser förrän våren 2021.

Vilka kan gå kursen

Denna kurs vänder sig enbart till dig som arbetar med trafiksäkerhet och med olycksanalyser på en myndighet, kommun, företag eller organisation som har en trafiksäkerhetsagenda. Tillgången till databasen genom Strada uttagswebb kommer troligtvis att ändras. Ett lagförslag som rör Strada och som förväntas träda i kraft sommaren 2021 begränsar vilka som har rätt till direktåtkomst till data. 

Var hålls kursen

Kursen är under en dag och hålls på ett antal orter i landet. För att tillgodogöra sig kursen behövs grundläggande kunskaper i Microsoft Excel. 

Kursen är kostnadsfri

Kursen är kostnadsfri. Om du avbokar efter att du har fått kallelsen (ca 2 veckor före kursstart) faktureras en administrationsavgift om 500 kr. Detta gäller också vid utebliven närvaro på kursdagen.

Mer information

Vill du veta mer om kursen, se kursbeskrivningen eller kontakta någon av de regionala samordnarna.

Anmäl intresse för utbildning

Intresseanmälan uttagswebbsutbildning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!