Har du skadats i trafiken? Då kan du hjälpa oss att rädda liv

Detta gäller dig som har fått ett brev eller vykort för att du har sökt vård på en akutmottagning efter ett olycksfall i trafikmiljö.

Transportstyrelsen samlar med hjälp av akutsjukvården in uppgifter om trafikolyckor och trafikskadade i ett informationssystem som heter Strada. Detta är ett samarbete för att förbättra trafiksäkerheten.

Oavsett om du har ramlat på trottoaren, cyklat omkull eller krockat med bilen är dina uppgifter viktiga för att göra trafikmiljön säkrare. Informationen används av till exempel väghållare, forskare och fordonstillverkare som arbetar med att förbättra trafiksäkerheten.

För att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt om alla olyckshändelser behöver vi din hjälp.

Vi ber dig att fylla i den trafikskadejournal som skickats till dig. Uppgifter om var olycksfallet inträffade och en beskrivning av händelsen är extra viktiga.

Den ifyllda blanketten återsänds till det sjukhus du besökte, gärna i det svarskuvert som fanns med i brevet. Om du har tappat bort Trafikskadejournalen kan du kontakta sjukhuset för att få en ny. Kontaktuppgifter finns i brevet eller på vykortet. Du kan också skriva ut en trafikskadejournal själv.

Blankett för utskrift: Trafikskadejournal

När du skickat in din blankett kommer uppgifterna du lämnat att kompletteras med andra uppgifter, som till exempel vilka skador du har fått, från din journal.
Dina uppgifter är skyddade enligt personuppgiftslagen (1998:204) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna kan, efter särskild prövning, användas i forskningssyfte.

Kontaktuppgifter till stradasamordnare på Transportstyrelsen

Tack för din hjälp!