Statistik broavgift Sundsvall 2021

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 328 400 3,5% 308 700
Februari 319 600  3,7% 308 800 
Mars 397 400  3,8%  386 300 
April 400 400  3,4%  390 300 
Maj 453 600  3,5%  442 400 
Juni 511 600 3,7% 498 900
Juli 600 700  4,6%  586 400 
Augusti 543 300  5,3%  528 400 
September 476 300 4,7%  462 800 
Oktober 460 300  4,2%  447 500
November 421 900 3,8% 410 500
December 391 400 3,4%  376 100 

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

1 700

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 60 000 3 003 400  3 490 1 200
Februari 57 100  3 036 000   3 160 1 090 
Mars 68 400  3 805 400  4 030  1 220
April 76 400 3 807 600 5 170 1 430
Maj 84 000  4 311 800  3 280  1 240 
Juni 109 600 4 814 200 3 920  1 310 
Juli 183 700  5 464 900  6 690  2 110
Augusti 138 300  4 981 300  4 780 1 700
September 95 200 4 449 100  3 140 1 180 
Oktober 86 700 4 325 400 3 130  1 140 
November 74 000 4 011 700 2 600  930
December 78 000  3 631 000  2 750 910

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 200 110 200 260  200
Februari 2 800  110 700  220 190 
Mars 3 550  147 500  320  260
April 3 310 128 800 270 230 
Maj 3 890  143 400  380  290 
Juni 5 790 168 100 510  360 
Juli 11 300  218 500  970  580
Augusti 12 270  227 100  1 040 610
September 7 870  187 000  720 570 
Oktober 5 690 162 600 1 390  410 
November 4 210 146 700 310  260
December 4 450  125 200  140 100

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!