Statistik för Sundsvallsbron 2015

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron.

Antal passager per månad 2015

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari      
Februari 201 500 4,7 % 192 200
Mars 248 800 5,2 % 241 200
April 279 400 6,3 % 273 900
Maj 310 900 7,1 % 303 700
Juni 367 900 9,4 % 360 700
Juli 449 500 11,8 % 440 800
Augusti 360 600 9,8 % 352 600
September 313 500 6,6 % 306 600
Oktober 318 400 5,5 % 310 300
November 277 200 5,2 % 269 000
December 295 600 5,2 % 265 600

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som inte avgiftsbelagdes (se även tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.

Ej avgiftspliktiga passager 2015

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Tung buss Övrigt
Januari        
Februari 0,4 % 0,005 % 0,4 % 3,8 %
Mars 0,4 % 0,001 % 0,4 % 2,2 %
April 0,3 % 0,001 % 0,3 % 1,4 %
Maj 0,3 % 0,000 % 0,3 % 1,7 %
Juni 0,3 % 0,001 % 0,2 % 1,5 %
Juli 0,2 % 0,001 % 0,2 % 1,6 %
Augusti 0,2 % 0,004 % 0,2 % 1,8 %
September 0,2 % 0,002 % 0,4 % 1,7 %
Oktober 0,2 % 0,005 % 0,4 % 1,9 %
November 0,2 % 0,005 % 0,4 % 2,4 %
December 0,2 % 0,002 % 0,3 % 9,7 %

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2015

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari        
Februari 51 950 1 870 500 2 325 905
Mars 62 050 2 338 700 3 060 1 095
April 73 200 2 590 200 4 055 1 325
Maj 77 870 2 832 400 3 380 1 180
Juni 99 560 3 262 400 4 595 1 450
Juli 154 260 3 735 200 7 155 1 955
Augusti 107 570 3 116 100 5 290 1 635
September 75 960 2 871 400 4 565 1 285
Oktober 74 650 2 937 200 3 860 1 280
November 61 150 2 558 200 3 410 1 010
December 67 990 2 505 500 4 110 1 120

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2015

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari  

 

   
Februari 1 910 55 900 260 220
Mars 3 410 84 700 450 370
April 3 460 69 200 560 475
Maj 4 610 83 400 535 410
Juni 9 080 131 600 885 560
Juli 14 890 201 200 1 465 805
Augusti 9 570 146 700 1 100 705
September 4 320 100 900 495 395
Oktober 3 410 90 000 420 305
November 2 720 77 900 335 290
December 3 120 80 800 425 250

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kr och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande infrastrukturavgift uppdateras i slutet av månaden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!