Statistik - broavgift Sundsvall 2022

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Sundsvallsbron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 342 700 4,3 % 329 700
Februari 351 100  4,5 %  338 600 
Mars 412 400 4,4 % 398 900
April 418 200 3,8 % 406 200
Maj 471 600 4,4 % 458 200
Juni 509 800 5,7 % 494 100
Juli 563 100 7,5 % 546 000
Augusti 527 300 6,2 % 511 200
September 463 400 4,3 % 450 100
Oktober 447 000 3,8 % 434 800
November 414 400 3,5% 401 900
December 387 700 3,1% 362 800

Tabellen visar antalet passager över Sundsvallsbron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2022

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 64 000 3 205 900  2 110 800
Februari 62 000 3 287 200 2 120 740
Mars 70 900 3 888 900 2 270 900
April 81 400 3 940 200 2 610 1 010
Maj 86 100 4 445 700 3 160 1 070
Juni 108 900 4 709 900 3 380 1 200
Juli 165 000 4 994 800 5 300 1 590
Augusti 124 400 4 823 900 4 030 1 400
September  89 800 4 343 200 2 920 1 180
Oktober 82 200 4 239 500 2 900 1 060
November 70 500 3 942 500 2 160 790
December 73 300 3 502 100 2 200 840

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2022

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 4 560   136 900  350 250
Februari 4 880 145 900 420 250
Mars 4 910 161 100 350 250
April 4 550 133 900 480 310
Maj 6 580 169 000 670 410
Juni 11 700 212 300 1 100 570
Juli 19 950 304 900 1 940 1 040
Augusti 13 900 241 200 1 100 580
September  6 850 158 300 550 400
Oktober 5 000 135 700 530 390
November 3 690 119 500 310 190
December 4 000 103 500 370 290

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!