Statistik för Motalabron 2015

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron.

Antal passager per månad 2015

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari      
Februari 148 400 6,9 % 141 800
Mars 178 400 7,3 % 171 600
April 200 400 8,4 % 194 400
Maj 212 000 9,0 % 205 300
Juni 264 100 10,9 % 257 200
Juli 269 500 12,7 % 262 500
Augusti 254 300 11,2 % 246 800
September 233 700 9,0 % 227 100
Oktober 234 000 8,2 % 227 100
November 216 200 7,2 % 209 500
December 205 900 7,1 % 183 900

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som inte avgiftsbelagdes (se även tabellen nedan). Passager registreras alla dagar året runt.

Ej avgiftspliktiga passager 2015

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Tung buss Övrigt
Januari        
Februari 0,7 % 0,005 % 0,4 % 3,4 %
Mars 0,6 % 0,001 % 0,4 % 2,8 %
April 0,3 % 0,000 % 0,4 % 2,3 %
Maj 0,3 % 0,000 % 0,4 % 2,4 %
Juni 0,3 % 0,001 % 0,3 % 1,9 %
Juli 0,3 % 0,001 % 0,2 % 2,0 %
Augusti 0,3 % 0,002 % 0,3 % 2,3 %
September 0,3 % 0,002 % 0,4 % 2,1 %
Oktober 0,2 % 0,004 % 0,4 % 2,3 %
November 0,2 % 0,003 % 0,4 % 2,5 %
December 0,1 % 0,001 % 0,3 % 10,2 %

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon 2015

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari        
Februari 40 170 757 400 1 370 540
Mars 46 230 909 300 1 790 670
April 55 100 1 003 000 2 460 790
Maj 58 000 1 046 800 1 960 680
Juni 75 750 1 268 000 2 890 920
Juli 92 540 1 239 700 3 450 1 100
Augusti 74 650 1 208 600 2 840 870
September 58 020 1 154 600 2 640 820
Oktober 57 880 1 161 400 2 360 800
November 51 100 1 095 000 2 465 710
December 47 520 960 700  2 415 670

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon 2015

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari  

 

   
Februari 680 10 990 75 65
Mars 1 770 24 890 230 180
April 2 360 27 500 240 195
Maj 3 290 36 470 240 170
Juni 6 240 58 380 455 300
Juli 8 590 69 480 770 420
Augusti 7 050 62 510 525 330
September 3 540 46 480 295 230
Oktober 3 030 42 120 290 205
November 2 160 33 080 200 155
December 2 360 33 020  250  170

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kr och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande infrastrukturavgift uppdateras i slutet av månaden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!