Statistik - broavgift Motala 2023

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 226 100 6,9 % 211 812
Februari 226 300 7,2 % 212 300
Mars 254 600 7,1 % 235 900
April 273 100 6,2 % 267 900
Maj 302 800 6,8 % 283 900
Juni 335 000 7,5 % 315 300
Juli 331 500 8,4 % 313 700
Augusti 311 000 8,2 % 295 100
September 281 400 7,0 % 266 200
Oktober 274 400 6,8 % 259 400
November 240 900 6,2 % 224 700
December 230 700 5,4 % 219 300

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 50 000 1 179 900 1 340 530
Februari 50 900 1 181 500 1 440 510
Mars 54 300 1 313 400 1 610 560
April 68 200 1 409 700 1 750 660
Maj 70 300 1 555 900 2 360 710
Juni 87 700 1 681 000 2 300 820
Juli 110 800 1 623 500 3 040 990
Augusti 83 000 1 569 200 2 230 800
September 67 300 1 448 500 1 710 630
Oktober 61 400 1 428 000 1 880 610
November 53 400 1 243 300 1 600 540
December 53 200 1 144 000 1 340 460

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 620 53 400 190 140
Februari 3 670 54 400 260 170
Mars 3 690 59 300 280 170
April 3 880 55 400 300 210
Maj 4 540 60 900 320 220
Juni 7 600 83 400 670 410
Juli 10 210 91 100 910 630
Augusti 9 250 89 500 930 490
September 5 300 68 500 470 330
Oktober 4 390 62 700 370 260
November 2 740 46 700 270 220
December 3 000 37 800 320 220

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!