Statistik - broavgift Motala 2022

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 215 700 7,2 % 202 100
Februari 221 400  7,5 %  205 700 
Mars 263 100 7,4 % 245 400
April 271 300 6,5 % 254 600
Maj 303 300 7,0 % 284 200
Juni 335 300 7,8 % 313 900
Juli 337 400 8,4 % 318 200
Augusti 316 200 8,0 % 297 700
September 285 600 7,0 % 268 300
Oktober 273 700 6,9 % 257 600
November 261 100 6,7% 244 800
December 236 500 6,2% 222 000

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 48 600 1 132 300  1 450 550
Februari 49 800 1 147 300 1 610 570
Mars 56 000 1 374 400 1 730 610
April 66 300 1 397 400 1 940 710
Maj 70 900 1 560 100 2 280 750
Juni 86 200 1 686 00 2 500 860
Juli 111 400 1 652 600 3 240 990
Augusti 88 800 1 579 700 2 470 870
September 67 500 1 473 300 1 860 800
Oktober 63 800 1 420 000 2 180 740
November 58 100 1 368 800 1 600 580
December 54 900 1 229 300 1 540 550

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 380  51 800 200 150
Februari 3 500 52 300 250  170
Mars 3 640 61 600 250 190
April 3 800 56 600 320 220
Maj 4 900 69 600 460 280
Juni 7 300 81 900 590 280
Juli 10 100 93 700 800 360
Augusti 8 600 85 100 560 270
September 4 900 63 800 320 250
Oktober 4 100 55 900 360 260
November 3 300 50 800 200 110
December 3 400 47 200 280 210

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!