Fordonsstatistik oktober 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 820 046

1 270 145

Lastbil

626 716

252 466

Buss

 14 736

5 463

Släpvagn

1 125 649

288 695

Moped 93 405 195 902
Motorcykel 303 054  261 499
Traktor 329 062 132 189
Motorredskap 14 665 2 846
Snöskoter 51 180 16 073
Terränghjuling 41 998 7 344
Terrängskoter 173 480 159 300
Terrängsläp 52  11
Terrängvagn 9 915 3 549
Summa

7 603 958

2 595 482

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!