Fordonsstatistik juli 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 893 246

1 155 609

Lastbil

 634 486

236 286

Buss

 13 476

6 648

Släpvagn

1 119 474

284 565

Moped 108 700 293 095
Motorcykel 319 279  243 707
Traktor 328 481 130 898
Motorredskap 14 483 2 775
Snöskoter 51 170 12 190
Terränghjuling 40 873 7 084
Terrängskoter 175 278 157 861
Terrängsläp 52  11
Terrängvagn 9 835 3 485
Summa

7 708 833

2 420 300

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!