Antal utryckningsfordon och fordon som är särskilt anpassade för personskydd 2009

Nedanstående myndigheter har rapporterat att de under år 2009 har införskaffat utryckningsfordon eller fordon som är särskilt anpassade för personskydd. Antal fordon inom parentes.

  • Luftfartsverket (1)
  • Rikspolisstyrelsen (162)
  • Tullverket (26)
  • Sjöfartsverket (1)


I siffran för utryckningsfordon och fordon som är särskilt anpassade för personskydd kan det förekomma fordon som inte är att betrakta som rent nyförvärv, exempelvis fordon som flyttats inom organisationen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!