Uppföljning myndigheters bilar och bilresor

Statliga myndigheter måste följa vissa bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhetskrav när man köper in, leasar eller använder bilar samt vid vissa upphandlade transporter. Årligen rapporterar myndigheterna in uppgifter om nybilsköp och bilanvändning till Transportstyrelsen som har regeringens uppdrag att sammanställa och följa upp arbetet.

Bakgrund

Kraven som ställs på statliga myndigheter finns beskrivna i förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Där framgår bland annat att

  • en myndighets nyinköpta eller nyleasade personbilar ska vara miljöbilar (förutom vissa specialfordon eller om det finns särskilda skäl).
  • en myndighets nyinköpta eller nyleasade personbilar som är utryckningsfordon till minst 50 procent ska vara miljöbilar.
  • en myndighets nyinköpta eller nyleasade lätta lastbilar får släppa ut max 230 gram koldioxid/kilometer vid blandad körning (förutom vissa specialfordon eller om det finns särskilda skäl).
  • myndigheterna ska se till att de bilar som kan, i största möjliga mån drivs med förnybara bränslen.
  • en myndighets nyinköpta eller nyleasade bilar i största möjliga utsträckning är utrustade med alkolås.
  • myndigheterna ska sträva efter att minst 75 procent av de bilar man äger eller leasar ska vara utrustade med alkolås från och med den 1 januari 2012 (förutom vissa specialfordon).

Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!