Statistik över koldioxidutsläpp 2020 (preliminär)

Statistik över koldioxidutsläpp från personbilstrafiken 2020

Totalt antal nyregistrerade bilar 285 723
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 93,47 gram/km
Bensindrivna bilar 129 399
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 122,36 gram/km
Dieseldrivna bilar 59 559
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 134,32 gram/km
Gasdrivna personbilar 3 215
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 99,51 gram/km
Etanoldrivna personbilar 1
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 163 gram/km
Eldrivna personbilar 27 756
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km
Laddhybrider (diesel/el) 2 965
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 39,97 gram/km
Laddhybrider (bensin/el) 62 823
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 40,74 gram/km
Vätgasdrivna personbilar 5
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!