Statistik över koldioxidutsläpp 2013

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2013.

 
  Personbilar Lätta lastbilar
Totalt antal nyregistrerade bilar 252 456 19 554
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 133,29 gram/km 167,16 gram/km
Bensindrivna bilar  94 503 229 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 132,48 gram/km 163,55 gram/km 
 Dieseldrivna bilar 150 168  18 758 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 134,63 gram/km  169,24 gram/km 
Gasdrivna bilar 3 651  364 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 126,15 gram/km  152,27 gram/km 
Etanoldrivna bilar 3 059  7
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 149,75 gram/km 180,00 gram/km
Eldrivna bilar 413  196 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km 0,00 gram/km 
Laddhybrider (diesel/el) 590 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 48,00 gram/km -
Laddhybrider (bensin/el) 519 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 46,51 gram/km
Vätgasdrivna bilar
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!