Statistik över koldioxidutsläpp 2012

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2012.

                                               
Personbilar Lätta lastbilar
Totalt antal nyregistrerade bilar 264 156
20 592
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 135,54 gram/km 165,93 gram/km
Bensindrivna bilar 79 442 105
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 139,12 gram/km 180,00 gram/km
Dieseldrivna bilar 172 806 19 733
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 133,60 gram/km 168,29 gram/km
Gasdrivna bilar 5 372
301
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 134,40 gram/km 153,96 gram/km
Etanoldrivna bilar 5 619 188
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 162,75 gram/km 162, 88 gram/km
Eldrivna bilar 260 265
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km 0,00 gram/km
Laddhybrider (bensin/el) 641 -
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 44,98 gram/km -

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!