Statistik över koldioxidutsläpp 2011

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2011.

                                               
Personbilar Lätta lastbilar
Totalt antal nyregistrerade bilar 287 624 36 605
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 141,83 gram/km 179,43 gram/km
Bensindrivna bilar 94 289 1 016
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 146,93 gram/km 168,91 gram/km
Dieseldrivna bilar 172 308 34 849
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 137,48 gram/km 180,20 gram/km
Gasdrivna bilar 6 572 651
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 133,19 gram/km 156,01 gram/km
Etanoldrivna bilar 14 305 84
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 166,09 gram/km 180 gram/km
Eldrivna bilar 153 5
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km 0,00 gram/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!