Statistik över koldioxidutsläpp 2009

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2009.
1. Antal registrerade personbilar 208 985 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 164,49 g/km
2. Antal registrerade bensindrivna personbilar 124 062 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 168,96 g/km
3. Antal registrerade dieseldrivna personbilar 84 185 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 158,10 g/km
4. Antal registrerade gasdrivna personbilar 725 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 145,16 g/km
5. Antal registrerade eldrivna personbilar 10 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 g/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!