Statistik över koldioxidutsläpp 2010

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2010.

1. Antal registrerade personbilar 276 248 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 151,24 g/km
2. Antal registrerade bensindrivna personbilar 127 951 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 159,26 g/km
3. Antal registrerade dieseldrivna personbilar 136 466 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 144,16 g/km
4. Antal registrerade gasdrivna personbilar 7473 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 132,41 g/km
5. Antal registrerade etanoldrivna personbilar 4323 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 170,30 g/km
6. Antal registrerade eldrivna personbilar 35 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 g/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!