Statistik över koldioxidutsläpp 2007

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2007.
1. Antal registrerade personbilar 300 270 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 181,36 g/km
2. Antal registrerade bensindrivna personbilar 197 860 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 184,86 g/km
3. Antal registrerade dieseldrivna personbilar 101 748 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 174,74 g/km
4. Antal registrerade gasdrivna personbilar 662 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 149,53 g/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!