Statistik över koldioxidutsläpp 2007

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2007.
Typ av bilAntalGenomsnittligt koldioxidutsläpp
Bensindrivna bilar 197 860 184,86 gram/km
Dieseldrivna bilar 101 748 174,74 gram/km
Gasdrivna bilar 662 149,53 gram/km
Totalt antal nyregistrerade bilar 300 270 181,36 gram/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!