Statistik över koldioxidutsläpp 2006

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2006.
1. Antal registrerade personbilar 277 404 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 188,57 g/km
2. Antal registrerade bensindrivna personbilar 223 466 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 189,93 g/km
3. Antal registrerade dieseldrivna personbilar 53 591 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 183,13 g/km
4. Antal registrerade gasdrivna personbilar 347 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 147,70 g/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!