Statistik över koldioxidutsläpp

Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar.

Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år.

Statistiken bygger på de uppgifter som biltillverkarna lämnar till Transportstyrelsen i samband med att fordon registreras i vägtrafikregistret.

Bilar som kan drivas med etanol (E85)

Observera att personbilar som kan drivas med drivmedlet etanol (E85) i statistiken för åren 2005-2009 räknas som bensindrivna personbilar. Från och med 2010 redovisas personbilar som är typgodkända för drift med etanol (E85) separat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!