Nytt material inför dataskyddsförordningen

Här hittar du all informationsmaterial som ska användas till inrapporteringen i Strada från och med den 25 maj 2018 (GDPR).

Viktigt att allt gammalt material (rosa) ersätts av det nya (orange) samt att ni använder den uppdaterade versionen av Trafikskadejournalen.

Klicka på respktive länk nedan för att antingen komma till en beställningssida och göra en beställning eller till en PDF som ni kan skriva ut och sedan kopiera.

Trafkskadejournal 

Trafikskadejournal - engelsk

Personskadejournal - Fritidsbåtar

Följebrev (Ändra de gulmarkerade uppgifterna så att det stämmer med era)

Information om samtycke

Broschyr - Har du skadats i trafiken

Affisch - Har du skadats i trafiken

Affisch - Har du skadats i trafiken (även för insamling av fritidsbåtsolyckor)

Påminnelsevykort

Information till sjukhusen angående dataskyddförordningen

 

Övrigt material angående fritidsbåtsolyckor:

Missiv till Personskadejournal- Fritidsbåtar

Checklista personskada - fritidsbåt

Vad räknas som en fritidsbåtsolycka 

 

Har du frågor om något så kontakta din samordnare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!