Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Antal omkomna per månad 2017-2019

Omkomna och skadade i vägtrafiken feb 2019

Under februari 2019 omkom 14 personer och 1226 personer skadades (114 svårt skadade och 1112 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 mars 2019. Det är 2 färre omkomna jämfört med februari månad 2018.

Under de senaste 12 månaderna (mars 2018- februari 2019) har 341 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (mars 2017- februari 2018) omkom 256 personer, det innebär en ökning med 33 procent. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med 30 procent.

Av de som omkom i januari var 12 kvinnor och 32 män, 10 var 65 år eller äldre.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken jan-feb 2019. 45 personer omkom varav 37 skyddade trafikanter och 8 oskyddade trafikanter.

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!