Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Antal omkomna per månad 2017-2019

Diagrammet ovan visar antal omkomna per månad 2017-2019.

Omkomna och skadade i vägtrafiken juni 2019

Under juni 2019 omkom 16 personer och 1465 personer skadades (182 svårt skadade och 1283 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen i juli 2019.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-juni 2019. 111 personer omkom totalt, 73 skyddade (i personbil, lastbil och buss) och 38 oskyddade (på motorcykel, moped, cykel och fotgängare).

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!