Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Antal omkomna per månad 2017-2019

Antal omkomna per månad 2017-2019, diagram

Diagrammet ovan visar antal omkomna per månad 2017-2019.

Omkomna och skadade i vägtrafiken oktober 2019

Under oktober 2019 omkom 23 personer och 1 298 personer skadades (143 svårt skadade och 1 155 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 november 2019.

Omkomna i vägtrafiken oktober 2019, infografik

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-oktober 2019. 192 personer omkom totalt, 117 skyddade och 75 oskyddade.

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!