Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

I diagrammet ovan redovisas antalet omkomna i vägtrafiken 2017 jämfört med antalet omkomna 2018 enligt preliminär statistik. Uppgifterna baseras på polisrapporterade dödsolyckor i olycks- och skadedatabasen Strada.  

Omkomna och skadade i vägtrafiken oktober 2018

Under oktober 2018 omkom 24 personer och 1499 personer skadades (173 svårt skadade och 1326 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 november 2018. Det är fyra fler omkomna jämfört med oktober månad 2017.

13 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, två i lastbil, tre på motorcykel, två på moped, två var gående och två övriga trafikanter. Singelolyckor var under oktober månad den vanligaste olyckstypen med sex omkomna, fem personer omkom i mötesolyckor som var den näst vanligast olyckstypen.

Av de som omkom i oktober var fem kvinnor och 19 män, två var under 18 år och sex var 65 år eller äldre.

Medelantalet omkomna i oktober månad, under de föregående fyra åren 2014-2017, är 22 personer.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-oktober 2018. 252 personer omkom varav 156 skyddade trafikanter och 96 oskyddade trafikanter.

Jämförelse antal omkomna i vägtrafiken

Under de senaste 12 månaderna (nov 2017 - okt 2018) har 281 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (nov 2016 - okt 2017) omkom 263 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med fem procent.

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.