Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Antal omkomna per månad 2017-2019

Antal omkomna per månad 2017-2019 i vägtrafiken, diagram

Diagrammet ovan visar antal omkomna per månad 2017-2019.

Omkomna och skadade i vägtrafiken april 2019

Under april 2019 omkom 17 personer och 1224 personer skadades (142 svårt skadade och 1082 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 maj 2019.

Under de senaste 12 månaderna (maj 2018-april 2019) har 331 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (maj 2017-april 2018) omkom 259 personer, det innebär en ökning med 28 procent. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med 25 procent.

Tio av de 17 som omkom i april var män, sex av de 17 var 65 år eller äldre.

Omkomna i vägtrafik januari-april, grafik

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-april 2019. 75 personer omkom varav 57 skyddade trafikanter och 18 oskyddade trafikanter.

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!