Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Antal omkomna per månad 2017-2019

Diagram som visar antal omkomna per månad 2017-2019Diagrammet ovan visar antal omkomna per månad 2017-2019.

Omkomna och skadade i vägtrafiken augusti 2019

Under augusti 2019 omkom 17 personer och 1 325 personer skadades (190 svårt skadade och 1 135 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen i september 2019.

145 personer omkom i vägtrafiken januari-augusti 2019, diagram

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-augusti 2019. 145 personer omkom totalt, 85 skyddade och 60 oskyddade.

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!