Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

I diagrammet ovan redovisas antalet omkomna i vägtrafiken 2017 jämfört med antalet omkomna 2018 enligt preliminär statistik. Uppgifterna baseras på polisrapporterade dödsolyckor i olycks- och skadedatabasen Strada.  

Omkomna och skadade i vägtrafiken augusti 2018

Under augusti 2018 omkom 27 personer och 1545 personer skadades (194 svårt skadade och 1351 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 17 september 2018. Det är sju färre omkomna jämfört med augusti månad 2017.

12 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, fem på motorcykel, fyra i lastbil, tre på cykel, två på terränghjuling och en övrigt. Singelolyckor var under augusti månad den vanligaste olyckstypen med åtta omkomna, sju personer omkom i mötesolyckor som var den näst vanligast olyckstypen.

Av de som omkom i augusti var tre kvinnor och 25 män, ingen var under 18 år och 10 var 65 år eller äldre.

Medelantalet omkomna i augusti månad, under de föregående fyra åren 2014-2017, är 27 personer.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-augusti 2018. 206 personer omkom varav 127 skyddade trafikanter och 79 oskyddade trafikanter.

Jämförelse antal omkomna i vägtrafiken

Under de senaste 12 månaderna (sep 2017 - aug 2018) har 282 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (sep 2016 - aug 2017) omkom 265 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med sex procent.

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.