Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

Antal omkomna per månad 2017-2019

Diagram som visar antal omkomna per månad 2017-2019.

Diagrammet ovan visar antal omkomna per månad 2017-2019.

Omkomna och skadade i vägtrafiken december 2019

Under december 2019 omkom 18 personer och 866 personer skadades (77 svårt skadade och 789 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen.

Grafik som visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-december 2019. 223 personer omkom totalt, 137 skyddade och 86 oskyddade.

Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-december 2019. 223 personer omkom totalt, 137 skyddade och 86 oskyddade.

Mer information om statistik

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!