Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

I diagrammet ovan redovisas antalet omkomna i vägtrafiken 2017 jämfört med antalet omkomna 2018 enligt preliminär statistik. Uppgifterna baseras på polisrapporterade dödsolyckor i olycks- och skadedatabasen Strada.  

Omkomna och skadade i vägtrafiken december 2018

Under december 2018 omkom 39 personer och 1369 personer skadades (131 svårt skadade och 1238 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 9 januari 2019. Det är 20 fler omkomna jämfört med december månad 2017.

29 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 7 var fotgängare som har blivit påkört, 2 var i lastbil och 1 övriga trafikanter. Singelolyckor var under december månad den vanligaste olyckstypen med 11 omkomna, 7 personer omkom i mötesolyckor som var den näst vanligast olyckstypen.

Av de som omkom i oktober var 10 kvinnor och 29 män, 2 var under 18 år och 19 var 65 år eller äldre.

Medelantalet omkomna i november månad, under de föregående fyra åren 2014-2017, är 23 personer.

Omkomna i vägtrafik januari-december 2018Grafiken ovan visar antalet omkomna i vägtrafiken januari-december 2018. 325 personer omkom varav 209 skyddade trafikanter och 116 oskyddade trafikanter.

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.