Nationell statistik

Här hittar du officiell statistik för tidigare år och preliminär statistik för innevarande år på nationell nivå. Den preliminära statistiken uppdateras månadsvis i mitten av efterföljande månad. 

I diagrammet ovan redovisas antalet omkomna i vägtrafiken 2017 jämfört med antalet omkomna 2018 enligt preliminär statistik. Uppgifterna baseras på polisrapporterade dödsolyckor i olycks- och skadedatabasen Strada.  

Under juni 2018 omkom 33 personer och 1347 personer skadades (194 svårt skadade och 1153 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 2:a juli 2018. Det är sju fler omkomna jämfört med juni månad 2017.

16 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 15 på motorcykel och två på övrigt. Sju bilister och sju motorcyklister omkom i singelolyckor.

Medelantalet omkomna i juni månad, under de föregående fyra åren 2014-2017, är 28 personer.

Under de senaste 12 månaderna (juli 2017 - juni 2018) har 277 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (juli 2016 - juni 2017) omkom 261 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med fem procent.

Mer detaljerad statistik på nationell nivå efter kön, åldersklass, färdsätt, olyckstyp, osv finns att ladda ned till höger under "Mer statistik". Där hittar du även statistik för storhelger.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.