Olycksstatistik

Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige. Uppgifterna sparas i Transportstyrelsens olycks- och skadedatabas Strada.

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen och etappmål på vägen dit. Det nuvarande etappmålet för vägtrafiken innebär att:

  • Antalet omkomna ska halveras mellan 2007 och 2020. Det innebär högst 220 omkomna år 2020. Målet mäts genom polisens rapportering av omkomna enligt definitionen i den officiella statistiken.
  • Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel. Det innebär högst 4 100 prognostiserat allvarligt skadade baserat på akutsjukhusens rapportering. Mer information om detta kommer att publiceras under hösten.

Båda källorna kompletterar varandra och gör det möjligt att följa upp etappmålen på nationell och regional nivå. Bilden illustrerar (ej skalenligt) det totala antalet personer som omkommer eller skadas i vägtrafikolyckor i Sverige (hela figuren). En del rapporteras av båda källorna, en del av respektive källa och en del kommer inte till polisen eller akutsjukhusens kännedom (bortfall). Av polisens rapportering utgör en delmängd underlag till officiell statistik.

Antal omkomna och skadade i vägtrafikolyckor i Strada

Antal polisrapporterade och sjukhusrapporterade samt bortfall i förhållande till totala antalet omkomna och skadade i vägtrafiken, diagram

Mer information om bortfallet i Strada hittar du här:

Strada/PAR (pdf)

Mörkertal i statistiken (webbsida)

Bortfallshandbok (pdf)

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!