Olycksstatistik vägtrafik

Uppgifter om skador och olyckor i vägtrafiken finns hos oss på Transportstyrelsen i informationssystemet Strada. Förutom detta innehåller systemet även uppgifter om skador och olyckor med fritidsbåtar i svenskt vatten samt olyckor i terräng där skoter eller fyrhjuling har varit inblandat.

Om olycksstatistiken i vägtrafiken

Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada som uppstår i det svenska vägtransportsystemet. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige. 

Statistik över vägtrafikolyckor

Källor för statistiken

Genom Strada sammanförs uppgifter från två källor, polis och sjukvård. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om trafikskadade. Dels får vi information från polisen som har varit på plats vid olyckstillfället, dels får vi från sjukvården en bra bild av patienternas skador. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade trafikanterna som polisen inte får kännedom om.

Olyckstriangel med olika trafikelement runt om, grafikSTRADA innehåller en mängd olika trafikelement som har varit inblandade i olyckor med personskada.

Rapportering i STRADA

Polisens nationella rapportering till STRADA har genomförts kontinuerligt sedan 2003. Antalet anslutna sjukhus som rapporterar till STRADA har ökat gradvis från 29 sjukhus 2003 till samtliga akutsjukhus 2016. Med akutsjukhus menas sjukhus som har akutavdelningar med ortopedisk och/eller annan kirurgisk kapacitet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!