Antal miljöbilar per län

LänAntal miljöbilarVarav avställdaAntal personbilar i länetProcentuell andel miljöbilar
Stockholms län

135 035

6 453

967 740

13,95 %

Uppsala län

14 837

775

189 351

7,83 %

Södermanlands län

12 633

361

161 297

7,83 %

Östergötlands län 21 868

632

242 286

9,03 %

Jönköpings län

15 991

611

207 624

7,70 %

Kronobergs län

9 591

462

116 400

8,24 %

Kalmar län 10 997

369

155 194

7,09 %

Gotlands län

2 071

69

43 728

4,74 %

Blekinge län

7 123

246

96 033

7,42 %

Skåne län

57 299

2 050

705 447

8,12 %

Hallands län

16 016

537

186 046

8,61 %

Västra Götalands län

97 529

4 269

886 650

11,00 %

Värmlands län

11 844

292

195 272

6,06 %

Örebro län 12 790

367

171 065

7,48 %

Västmanlands län

10 940

412

150 470

7,27 %

Dalarnas län

10 346

303

200 661

5,16 %

Gävleborgs län

10 689

338

184 001

5,81 %

Västernorrlands län

9 983

315

169 743

5,88 %

Jämtlands län

3 608

240

97 717

3,69 %

Västerbottens län

8 782

306

171 086

5,13 %

Norrbottens län

7 244

188

183 782

3,94 %

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!