Miljöbilsstatistik

Här hittar du Transportstyrelsens miljöbilsstatistik. Observera att miljöbil i dessa sammanhang definieras som en personbil som enligt vägtrafikregistret uppfyller kraven för miljöbil enligt förordningen om miljöbilspremie (2007:380).

Från och med 16 januari 2012 upphör förordningen om miljöbilspremie (2007:380) att gälla. Statistiken på dessa webbsidor bygger på den definition av miljöbil som finns i förordningen om miljöbilspremie. Eftersom definitionen upphör att gälla kommer följaktligen denna statistik inte att uppdateras i fortsättningen.


Antal miljöbilar i Sverige

Antal miljöbilar per län

Antal nyregistrerade miljöbilar

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!