Fordonsstatistik september 2016

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp

FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 880 156

1 191 774

Lastbil

635 455

240 479

Buss

 14 980

5 309

Släpvagn

1 125 610

285 869

Moped 104 783 184 203
Motorcykel 312 973  251 253
Traktor 329 030 131 656
Motorredskap 14 609 2 801
Snöskoter 50 973 13 777
Terränghjuling 41 670 7 208
Terrängskoter 174 212 158 680
Terrängsläp 52  11
Terrängvagn 9 900 3 529
Summa

7 694 403

2 476 549

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!