Fordonsstatistik oktober 2015

FordonstypFordon i trafikAvställda
Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
Personbil

4 727 288

1 186 926
Lastbil 607 429 239 588
Buss 14 736 5 521
Släpvagn 1 090 681 280 368
Moped 92 261 188 477
Motorcykel 300 473  252 698
Traktor 326 152 127 873
Motorredskap  13 666 2 723
Snöskoter 43 530 15 290
Terränghjuling  36 454 6 500
Terrängskoter 178 445 155 898 
Terrängsläp 52 11
Terrängvagn  9 742 3 357
Summa 7 440 909  2 465 723

  
 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!