Fordonsstatistik juni 2015

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil

4 760 071

1 103 661
Lastbil 612 974 225 396 
Buss 13 527 6 701
Släpvagn 1 079 186 280 531
Moped 102 732  176 587 
Motorcykel 313 255 237 940 
Traktor  325 637  127 620
Motorredskap 13 400  2 687  
Snöskoter 43 323 10 108
Terränghjuling 34 479   6 370
Terrängskoter 180 641   154 162 
Terrängsläp 53 10
Terrängvagn 9 653 3 356
Summa 7 488 931  2 335 129

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!