Fordonsstatistik januari 2013

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 435 778 1 248 541
Lastbil 555 164 252 887
Buss 14 628 6 150
Släpvagn 1 008 550 264 092
Moped 70 905 196 602
Motorcykel 282 704 247 299
Traktor 322 237 120 542
Motorredskap 11 107 2 439
Snöskoter 28 023 5 088
Terränghjuling 19 303 5 171
Terrängskoter 193 552 144 961
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 8 857 3 068
Summa 6 950 863 2 496 849

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!