Fordonsstatistik januari 2011

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda
Personbil 4 330 356 1 154 415
Lastbil 526 123 233 257
Buss 14 345 5 861
Släpvagn 965 336 248 319
Moped 75 798 183 079
Motorcykel 276 670 231 911
Traktor 319 713 114 144
Motorredskap 9 059 2 250
Snöskoter 12 103 2 680
Terränghjuling 7 099 2 762
Terrängskoter 198 722 142 503
Terrängsläp 55 9
Terrängvagn 7 919 2 847
Summa 6 743 298 2 324 037

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!