Fordonsstatistik november 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 322 332 1 029 480 946 811
Lastbil 518 776 215 676 80 086
Buss 14 107 5 436 2 826
Släpvagn 948 619 235 015 22 843
Moped 100 157 151 232 1 692
Motorcykel 280 273 217 997 9 740
Traktor 320 844 108 663 3 507
Motorredskap 8 197 2 030 217
Snöskoter 1 283 3 139 8
Terränghjuling 1 854 1 297 3
Terrängskoter 194 847 149 056 1 896
Terrängsläp 55 9 2
Terrängvagn 7 423 2 534 120
Summa 6 718 767 2 121 564 1 069 751

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!