Fordonsstatistik mars 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 275 796 963 332 918 923
Lastbil 509 298 200 479 77 404
Buss 14 075 4 746 2 700
Släpvagn 926 120 205 039 23 958
Motorcykel 270 050** 185 529** 7 075**
Moped klass I* 94 701** 105 489** 2 098**
Traktor 321 332 103 258 3 862
Motorredskap 7 801 731 184
Terrängvagn 7 223 1 482 136
Terrängskoter 205 238 123 895 1 695
Terrängsläp 57 7 29
Summa 6 631 691 1 893 987 1 038 064
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!