Fordonsstatistik maj 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 360 501 889 362 897 895
Lastbil 529 379 182 833 75 111
Buss 14 175 4 606 2 685
Släpvagn 935 523 202 993 22 699
Motorcykel 169 197** 83 116** 9 525**
Moped klass I* 128 270** 79 142** 267**
Traktor 321 412 103 677 3 478
Motorredskap 7 891 748 190
Terrängvagn 7 263 1 487 119
Terrängskoter 198 661 131 858 1 832
Terrängsläp 56 7 3
Summa 6 800 598 1 758 971 1 014 071
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!