Fordonsstatistik juni 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 382 386 873 958 908 516
Lastbil 534 299 179 025 76 311
Buss 12 498 6 383 2 722
Släpvagn 940 593 201 439 22 896
Motorcykel 167 474** 83 521** 9 483**
Moped klass I* 135 201** 75 164** 438**
Traktor 321 567 103 777 3 534
Motorredskap 7 964 743 194
Terrängvagn 7 241 1 530 122
Terrängskoter 198 040 132 934 1 813
Terrängsläp 55 8 1
Summa 6 842 519 1 733 646 1 026 468
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!