Fordonsstatistik juli 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 396 728 862 700 913 002
Lastbil 535 439 178 552 76 691
Buss 12 256 6 615 2 726
Släpvagn 945 067 200 223 22 431
Motorcykel 166 874** 83 090** 9 214**
Moped klass I* 138 285** 74 418** 639**
Traktor 321 564 103 940 3 499
Motorredskap 8 002 741 200
Terrängvagn 7 241 1 547 113
Terrängskoter 197 749 133 600 1 794
Terrängsläp 55 7 2
Summa 6 867 545 1 719 851 1 030 950
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped
**) Felaktiga antalsuppgifter för mopeder och motorcyklar under denna månad på grund av införandet av det separata fordonsslaget "moped". Korrekt uppgift visas från och med augusti månad 2009.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!