Fordonsstatistik januari 2009

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 270 031 961 581 904 334
Lastbil 508 293 198 956 75 594
Buss 14 020 4 838 2 654
Släpvagn 925 346 202 831 23 229
Motorcykel 268 053 185 903 6 988
Moped klass I* 90 549 107 372 2 042
Traktor 321 710 102 339 3 901
Motorredskap 7 741 650 188
Terrängvagn 7 190 1 435 135
Terrängskoter 195 658 130 480 1 769
Terrängsläp 58 7 35
Summa 6 608 649 1 896 392 1 020 869
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!